Terms and Conditions

ROBOYAGI™ -sovellus
Ehdot

Sisällysluettelo

  1. Aihesisältö
  2. Ei korvausta
  3. ROBOYAGI™ -sovelluksen toiminnot
  4. Käytön oikeudet
  5. Velvollisuutesi
  6. Tietosuoja
  7. Vaatimukset vikojen tapauksessa / Takuu
  8. Vastuun rajoitus
  9. Korvausvelvollisuutesi
  10. Sekalaist

 

1.   Aihesisältö

1.1  Tämän sopimuksen aihesisältö.

Nämä “ROBOYAGI™” -sovelluksen ehdot ” (“Sopimus”) määrittävät laillisen suhteen Techtronic Industries UK Limited (“Me”) ja “ROBOYAGI™” -mobiilisovelluksen (“Sinä”) välillä liittyen “ROBOYAGI™” (“ROBOYAGI™ -sovellus”) -mobiilisovelluksen toimittamiseen ja käyttöön, mukaan lukien kaikki tulevaisuudessa tapahtuvat ROBOYAGI™ -sovelluksen päivitykset.

1.2   Tämän sopimuksen toteutuminen.

Muodostat sopimuksen kanssamme hyväksymällä tämän Sopimuksen rekisteröidessäsi ROBOYAGI™ -tilin.

1.3  Sopimustekstiin pääsy.

Voit siirtyä ja ladata tämän Sopimuksen tekstin verkon osoitteessa here.

 

2.   Ei korvausta

2.1  Ei kustannuksia.

Toimitamme ROBOYAGI™ -sovelluksen sen nykyisenä versiona sinulle veloituksetta.

2.2  Televiestinnän kustannukset.

Tiettyjen ROBOYAGI™ -sovelluksen toimintojen käyttö vaatii laitteen internet-yhteyden (esim. älypuhelin), johon ROBOYAGI™ -sovellus on asennettuna (“Laite”). Tämä saattaa aiheuttaa kuluja tietoliikenteen osalta verkkopalvelujen toimittajan kanssa tekemäsi sopimuksen mukaisesti. Kyseisen kaltaiset kustannukset lankeavat osallesi.

 

3.   ROBOYAGI™ -sovelluksen toiminnot

3.1  Toiminnot.

ROBOYAGI™ -sovellus tuottaa toiminnot tuoteohjausta, live- ja historiallista kriittistä hälytysraportointia (ks. lauseke 3.2) varten, ROBOYAGI™ (“ROBOYAGI™”) yhteydessä.

3.2  Tuoteohjaus.

ROBOYAGI™ -sovellus mahdollistaa tiettyjen parametrien asettamisen ROBOYAGI™:ssä, esim. leikkausten aikataulutuksen, korkeuden säädöt. Komennot lähetetään laitteen toimesta ROBOYAGI™:lle Wi-Fi-yhteyden välityksellä. Ks ROBOYAGI™ -ohjekirja löytääksesi mikäli ja missä määrin sitä voidaan käyttää ROBOYAGI™ -sovelluksen kanssa.

3.3   Rekisteröinti.

Käyttääksesi ROBOYAGI™ -sovellusta, sinun tulee luoda tili (“ROBOYAGI™ -tili”) sovelluksen puitteissa. Kyseisen kaltainen rekisteröinti vaatii internet-liitännän. Käyttääksesi ROBOYAGI™ -sovellusta tietyn kanssa, ROBOYAGI™ (ID) tulee linkittää ROBOYAGI™ -tilisi kanssa. Luomalla tilin, henkilötietosi käsitellään tietosuojakäytänteemme mukaisesti, jonka voit löytää tästä here.

3.4 Järjestelmävaatimukset

Voidaksesi käyttää ROBOYAGI™ -sovellusta, laitteesi tulee täyttää tietyt laitteiston ja ohjelmistojen vaatimukset (esim. käyttöjärjestelmän versio, jne.).

3.5  Päivitykset.

Saatamme toimittaa ajoittaisia ROBOYAGI™ -sovelluksen päivityksiä, jotka saattavat myös käsittää virheenkorjaustiedostoja. Voi olla tarvittavaa asentaa päivitys voidaksesi varmistaa yhteensopivuuden ROBOYAGI™ -sovelluksen osalta tulevaisuuden ROBOYAGI™ -versioiden kanssa. Tästä johtuen suosittelemme voimakkaasti päivitysten asentamista. Tämä Sopimus ei tuota meille velvoitetta toimittaa mitään päivityksiä tai päivityksiä tietyllä toiminnolla. Siviilioikeudelliset oikeutesi pysyvät muuttumattomina.

3.6  Pääsy kolmansien osapuolten verkkosivuille, sisältöihin ja palveluihin.

Siinä määrin kuin ROBOYAGI™ -sovellus mahdollistaa pääsysi kolmannen osapuolen verkkosivuille, sisältöihin ja palveluihin (“Kolmannen osapuolen palvelut”), kyseisen kaltaiset kolmannen osapuolen tarjoamat palvelut ovat kolmansien osapuolten tietosuojakäytänteiden sekä ehtojen alaisia.

 

4.   Käytön oikeudet

4.1  Käyttöoikeus.

Luovutamme sinulle maksuttoman, ei-yksinomaisen (yksinkertaisen), ei-siirrettävän ja ei-alilisensoitavan, maailmanlaajuisen ja pysyvän käyttöoikeuden ROBOYAGI™ -sovellukseen laitteellasi.

4.2  Muutokset ja purkaminen.

Et saa suorittaa kielen käännöstä, mukauttaa, uudelleen järjestellä tai muutoin muuttaa ROBOYAGI™ -sovellusta. Voit kuitenkin, luvalla purkaa tai muutoin purkaa ROBOYAGI™ -sovelluksen, mutta vain siinä määrin kuin on sallittua Saksan tekijänoikeuslain (Urhebergesetz) osassa 69e ja vain, mikäli emme ole toimittaneet sinulle kohtuullisessa ajassa kirjalliseen pyyntöösi nähden ja/tai tietoihin liittyen, joilla varmistetaan ROBOYAGI™ -sovelluksen toimivuus muiden ohjelmistojen kanssa.

4.3  Ei toimiteta kolmansille osapuolille.

Et saa vuokrata, tarjota vuokralle, lainata, myydä, alilisensoida, määrätä, jakaa, julkaista, siirtää tai muutoin tehdä ROBOYAGI™ -sovellusta tai sen osia saataviksi kenellekään kolmannelle osapuolelle, mukaan lukien ROBOYAGI™ -sovellusten tuottamisen saatavana olevaksi verkossa, jossa siihen voi ottaa yhteyttä useampi kuin yksi laite kaikkina mahdollisina aikoina.

4.4  Ei lähdekoodin oikeuksia.

Sinulle ei ole myönnetty mitään ROBOYAGI™ -sovelluksen lähdekoodin oikeuksia.

4.5  Oikeuksien pidätys.

Ellei erityisesti muutoin mainittu tässä sopimuksessa, kaikki oikeudet ROBOYAGI™ -sovelluksessa, erityisesti tekijänoikeus ja oikeus innovaatioihin ja muihin immateriaalioikeuksiin, pysyy nimenomaisesti sinun ja meidän välillämme meidän omaisuutenamme.

4.6  Ehdotukset.

Siinä määrin kuin tuotat ideoita ja ehdotuksia ROBOYAGI™ -sovellukselle, olemme oikeutettuja käyttämään niitä maksutta tarkoituksissa, joissa kehitämme, parannamme ja myymme tuotteitamme ja palveluitamme.

 

5.   Velvollisuutesi

5.1 Tuotetietojen käyttö.

Käytät ROBOYAGI™ -sovelluksen toimittamia tietoja koskien ROBOYAGI™ tai sen käyttöä (“Tuotetiedot”), vain yleisiä tietopuolisia tarkoituksia varten.

5.2 Ohjekirja

Ennen ROBOYAGI™ -sovelluksen käyttöä luet ROBOYAGI™ käyttöohjekirjan, joka on toimittamamme ja käytät ROBOYAGI™ noudattaen kyseisiä tietoja täysimittaisesti.

5.3  Laillinen käyttö.

Käytät ROBOYAGI™ -sovellusta kaikkien sovellettavien lakien ja säädösten mukaisesti. Käyttämällä ROBOYAGI™ -sovellusta et saa rikkoa kenenkään kolmannen osapuolen oikeuksia vastaan (esim. immateriaalioikeudet).

5.4  Tietosuoja.

Tuotetiedot voivat pitää sisällään henkilötietoja sinua koskien, jotka tullaan käsittelemään osan 6 mukaisesti liittyen näihin ehtoihin alla olevassa.

5.5  Tilin tiedot.

Sinun on pidettävä ROBOYAGI™ -tilisi tiedot luottamuksellisina ja olla ilmaisematta salasanaasi kenellekään toiselle tai mahdollistaa muiden pääsy ROBOYAGI™ -tilillesi.

5.6  Käyttö ROBOYAGI™ kanssa.

Käytät ROBOYAGI™ -sovellusta ROBOYAGI™:mme yhteydessä. Et käytä ROBOYAGI™ -sovellusta minkään kolmannen osapuolen ROBOYAGI™ kanssa, ellei valtuutettu ROBOYAGI™:n omistaja ole antanut sinulle lupaa.

5.7  ROBOYAGI™:si edelleen myynti

Jos päätät myydä ROBOYAGI™:n, on vastuullasi varmistaa, että ROBOYAGI™:si on nollattu ja palautettu sen alkuperäisille tehdasasetuksille, ennen kuin luovutat ROBOYAGI™:si ostajalle. Poista sitten ROBOYAGI™ -sovellus kaupan jälkeen. 

Jos olet hankkimassa ROBOYAGI™ käytettynä, suosittelemme myös, että nollaat sen ja palautat sen alkuperäisille tehdasasetuksille niin pian kuin mahdollista hankintasi jälkeen.

5.8  Myynti, vuokraus, siirto.

Et saa myydä, vuokrata tai muutoin tuottaa ROBOYAGI™ -sovellusta saatavana olevaksi kolmansille osapuolille.

 

6.   Tietosuoja

6.1  Tietosuojakäytänne.

Käyttäessäsi ROBOYAGI™ -sovellusta, keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietoja sinua koskien. Voit löytää lisätietoja siitä, miten käytämme henkilötietojasi tietosuojakäytänteessämme, jonka voit löytää tästä here.

6,2) Markkinaviestintä

Käytämme henkilötietojasi vain tietosuojakäytänteemme mukaisesti. Tämä käsittää meidät (tai valitut kolmannet osapuolet), jotka lähettävät sinulle markkinointiviestintää annettuasi luvan tätä varten. Voit peruuttaa hyväksyntäsi vastaanottaa markkinointiviestintää milloin vain napsauttamalla tilauksen peruutus -linkkiä, joka on sisällytetty kaikkiin kyseisen kaltaisiin sähköposteihin tai käyttämällä seuraavaa linkkiä: https://uk.ryobitools.eu/support-en/unsubscribe/.

 

7.   Vaatimukset vikojen tapauksessa / Takuu

7.1  Vastuun rajoittaminen.

Kaikki mahdolliset vaateet (mukaan lukien oikaisu) ROBOYAGI ™ -sovelluksen aineellisten vikojen ja virheiden osalta ("Viat"), erityisesti takuu tarkkuuden, virheiden puuttumisen, kolmansien osapuolten suojaoikeuksien ja tekijänoikeuksien puuttumisen osalta, täysimittaisuus ja/tai käytettävyys, lukuun ottamatta tapauksia, joissa virhe on petollisesti piilotettu (ks. Saksan siviililain kohdat 523 ja 524 - ”BGB”).

7.2  Vahingonkorvausvaatimukset.

Sinulla ei ole vahingonkorvausvaatimuksia, johtuen ROBOYAGI™ -sovelluksen vioista, lukuun ottamatta tilannetta, jossa olemme petollisesti peittäneet vian (ks. Saksan siviililain kohdat 523 ja 524 - “BGB”).

 

8.   Vastuun rajoitus

8.1  Sovellettavuus.

Vastuumme ROBOYAGI™ -sovelluksen vikojen osalta on rajoitettu tämän sopimuksen kappaleen 7 mukaisesti. Muutoin vastuumme on rajoitettu tämän osan 8 mukaisesti.

8.2   Rajoitukset tietyissä tapauksissa.

Olemme vastuussa vahingoista, mikäli ne

a)  ovat aiheutuneet aikomuksestamme tai piittaamattomuudestamme johtuen; tai

b)  ovat aiheutuneet johtuen lievästä välinpitämättömyydestämme ja materiaalisesta velvoitteiden rikkomisesta, joka vaarantaa tämän sopimuksen tavoitteen saavuttamisen tai johtuvat laiminlyönnistä noudattaa velvoitteita, joiden nimenomaisena tarkoituksena on toimia esivaatimuksena tämän sopimuksen oikeaa toteutusta varten ja joiden noudattamiseen voit tukeutua (oleelliset velvoitteet).

Mahdollinen lisävastuumme on suljettu pois, sen oikeusperusteesta huolimatta, ellemme ole vastuussa henkilön elämästä, kehosta tai terveydestä, johtuen oletetusta laadunvarmistuksen takuusta, vilpillisesti piilotetuista vioista tai Saksan tuotevastuulain mukaisista vaatimuksista.

8.3  Vastuun määrän rajoitukset.

Lausekkeen 8.2.b) tapauksessa (oleellisten vaatimusten lievä laiminlyönti) Laiminlyöntimme on rajoitettu tyypilliseen ennakoitavissa olevaan vahingon määrään kyseisen kaltaisen sopimuksen puitteissa.

8.4  Lisärajoitukset.

Mitä tulee ROBOYAGI ™ -sovelluksen toimittamiseen maksuttomasti, vastuumme rajoittuu vahingonkorvauksiin, jotka aiheutuvat aikomuksestamme ja vahinkoon liittyvästä vastuustamme, joka on aiheutunut vähäisen laiminlyönnin aiheuttamista vahingoista, kuten BGB:n osassa 521 säädetään.

8.5  Työntekijät ja lakisääteiset edustajat.

Tässä sopimuksessa olevia vastuun rajoituksia sovelletaan myös vaatimuksiisi työntekijöitämme ja lakisääteisiä edustajia vastaan.

9.   Korvausvelvollisuutesi

9.1  Korvausvelvollisuus.

Jos kolmannet osapuolet (mukaan lukien julkiset viranomaiset) tuottavat vaateita meitä vastaan tai tuovat esiin oikeuksiaan vastaan rikkomisia, perustuen väitteisiin, että olet rikkonut tätä sopimusta vastaan, erityisesti tämän sopimuksen lauseketta 5, sovelletaan seuraavaa: Korvaat meille välittömästi kyseisen kaltaiset menetykset, kulut, sakot tai vahingot, joista kärsimme tai ovat langenneet kärsittäviksemme, tuet meitä kohtuullisesti oikeudellisessa puolustuksessamme ja korvaat meille kyseisen kaltaisen puolustuksen kaikki kustannukset (mukaan lukien asianajokustannukset).

9.2  Korvausvelvollisuuden edellytykset.

Korvausvelvollisuuden vastuu tämän sopimuksen lausekkeen 9.1 mukaisesti vaatii, että tiedotamme sinulle välittömästi kaikista kyseisen kaltaisista vaatimuksista kirjallisesti, emme tuota mitään tunnustuksia tai vastaavia ilmoituksia ja sallimme sinun - omakustanteisesti - suorittavan kaikki oikeudelliset ja tuomioistuimen ulkopuoliset menettelyt ja/tai neuvottelut, koskien vaatimuksia, jos ja sovellettavan lain mahdollistamaan enimmäismäärään asti. Jos emme täytä näitä vaatimuksia, korvausvelvollisuuttasi vähennetään vastaavasti. Lakisääteiset vaatimuksemme (esim. vahinkojen osalta) pysyvät ennallaan.

9.3  Kuluttaja.

Tätä osaa 9 ei sovelleta, mikäli olet luonnollinen henkilö, joka omaksuu tämän sopimuksen tarkoituksia varten, joita ensisijaisesti ei voida asettaa sinun kaupallisiksi tai itsenäisen ammattisi luokituksiin (ks. osa 13 BGB) (“Kuluttaja”).

 

10.   Sekalaista

10.1  Sovellettava laki.

Tätä sopimusta hallitaan yksinomaisesti ja se on muotoiltu Englannin ja Walesin lakien mukaisesti poissulkien YK:n yleissopimus koskien kansainvälistä tavarakauppaa (International Sale of Goods - CISG). Jos olet kuluttaja, aikaisemman lakilausekkeen valinta soveltuu vain siinä määrin, kuin se ei estä sinua nauttimasta maassa sovellettavien kuluttajalakien tuottamasta suojasta, jossa olet asukkaana ROBOYAGI™ -sovelluksen asentamisen aikana.

10.2  Tulkinta.

Tämän sopimuksen ehdot on tulkittava englannin lainkäytön käsitteiden mukaisesti.

10.3  Toimivalta.

Jos olet kauppias, yksinomainen tuomioistuinpaikka on sijoittautumispaikkamme; me pidätämme oikeuden kuitenkin viedä sinut oikeuteen rekisteröidyssä toimipaikassasi.

10.4  Ositettavuus.

Jos tämän sopimuksen yksittäiset säännökset ovat tai tulevat pätemättömiksi, tämä ei vaikuta jäljellä olevien säännösten pätevyyteen.